فارسی

About Tahoura

team
team

درباره ما

موفقیت ما مشخص می کند که چه کسی هستیم

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

خانم باقرزادگان

( مدیر گروه طراحی طهورا )

Our experts

Meet Tahoura experts

نانسی مارتین

نانسی مارتین

سرگروه

جانسون روی

جانسون روی

سرگروه

نیکی رود

نیکی رود

سرگروه

جان دو

جان دو

سرگروه

نانسی مارتین

نانسی مارتین

سرگروه

جانسون روی

جانسون روی

سرگروه

نیکی رود

نیکی رود

سرگروه

جان دو

جان دو

سرگروه

Customer Review

What the customer says

تامین کننده خورشیدی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

نانسی مارتین

تامین کننده خورشیدی

تامین کننده خورشیدی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

نانسی مارتین

تامین کننده خورشیدی

Post comments

Send us your feedback